Co oznacza wysokość tzw. spreadu?

Spread to pojęcie, które często pojawia się w kontekście rynków finansowych i inwestycji. Dla osób, które zaczynają swoją przygodę z inwestowaniem, może być to termin nieco tajemniczy. W tym artykule postaramy się przybliżyć, czym jest spread, jakie są jego rodzaje i jak wpływa na wyniki inwestycji.

Definicja spreadu

Spread (z angielskiego „rozdzielenie, rozrzut”) to różnica między ceną kupna (ask) a ceną sprzedaży (bid) danej waluty, akcji, obligacji czy innego instrumentu finansowego. W praktyce oznacza to marżę, którą zarabia broker, kantor lub bank inwestycyjny umożliwiający transakcje na rynku finansowym. Wartość spreadu może być wyrażona w punktach procentowych lub pipsach (najmniejsza zmiana ceny instrumentu). Własny spread może ustalić także kantor – w tym przypadku jest to różnica pomiędzy kursami. Kurs euro kantor aktualizuje codziennie.

Rodzaje spreadów

Brokerzy stosują dwa rodzaje spreadów:

  • Spread stały — jest to stała różnica między cenami kupna i sprzedaży instrumentu finansowego, niezależnie od aktualnych warunków rynkowych. Daje to inwestorowi pewność co do kosztów transakcyjnych, jednak może to wiązać się z niższą płynnością rynku oraz trudnościami w realizacji zleceń.
  • Spread zmienny — wartość tego spreadu różni się w zależności od aktualnej sytuacji na rynku. Wzrost spreadu może wynikać z większej zmienności lub mniejszej płynności rynku. Brokerzy często oferują ten rodzaj spreadu, ponieważ lepiej odzwierciedla on realną sytuację na rynku i pozwala na elastyczne zarządzanie ryzykiem.

Wysokość spreadu ma bezpośredni wpływ na koszty transakcyjne ponoszone przez inwestora. Im wyższy spread, tym większa różnica między ceną kupna i sprzedaży instrumentu, co z kolei przekłada się na większe koszty dla inwestora. Im większa płynność rynku, czyli im więcej uczestników jest gotowych do kupna i sprzedaży danego instrumentu finansowego, tym niższy będzie spread. 

Wszystkich, zainteresowanych transakcjami skupu i sprzedaży walut – euro, dolarów, franków i in. – zachęcamy do zapoznania się z naszymi kursami. Kursy walut zawarte na stronie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Aby uzyskać aktualne informacje, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z siedzibą naszego kantoru w Warszawie Śródmieściu.

Aktualne hurtowe kursy w polskich złotych (od 3000 PLN):


Kupno Sprzedaż
USD Dolar USA 4.32 4.36
EUR Euro 4.585 4.62
GBP Funt ANGLIA 5.26 5.32
CHF Frank SZWAJCARIA 4.73 4.78
Data aktualizacji: 25.09.2023 17:00

Nasza oferta przewiduje również możliwość indywidualnego negocjowania kursów. Jesteśmy tanim kantorem – tanim, w dobrym tego słowa znaczeniu. Chętnie obsługujemy przede wszystkim tych klientów, którzy skupują lub sprzedają duże ilości pieniędzy w dowolnych walutach. Przy większych transakcjach możliwe jest bowiem wynegocjowanie jeszcze korzystniejszych stawek. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, skupiając się na wartości sprzedawanych i skupowanych walut, a także ich typie. Zapraszamy do kontaktu z naszym tanim kantorem w Warszawie – z chęcią przedstawimy szczegóły i ustalimy indywidualne warunki współpracy.

WIĘCEJ