5 walut wypartych przez euro

Podróżując poza granice Polski musimy najpierw wymienić pieniądze na walutę obowiązującą w kraju, do którego się wybieramy. Dużym ułatwieniem jest jednak fakt, że w większości państw europejskich płacimy w Euro. Jest to możliwe od 1 stycznia 2002 roku, kiedy wprowadzono tę walutę w formie gotówkowej w dwunastu krajach. W ciągu kilkunastu kolejnych lat, wraz z przystępowaniem do Unii Europejskiej kolejnych państw, grono poszerzyło się do dziewiętnastu krajów, a grupę przyjmującą Euro, jako obowiązującą walutę nazywa się strefą euro.

Obecnie należy do niej 19 z 28 państw członkowskich: Austria, Belgia, Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Włochy. Wstąpienie do strefy euro wiązało się dla nich ze zniknięciem dawnych walut z obiegu pieniężnego. Oto przykłady kilku z nich:

Marka niemiecka

Marki obowiązywały w Niemczech od czasu zjednoczenia państwa niemieckiego w 1873 roku. W 2002 roku po wstąpieniu Niemiec do strefy euro, zostały wyparte przez Euro, a kurs wynosił 1,95583 DEM za 1 EUR.

Frank francuski

Źródła historyczne po raz pierwszy wspominają o franku w 1360 roku, a nazwano tak złotą monetą wydaną na cześć króla Francji Jana II Dobrego. Jako jednostka walutowa i obrachunkowa frank istniał oficjalnie w obiegu od 1795 do 2002 roku, kiedy to został wyparty przez Euro po kursie 6,55957 FRF za 1 EUR. Mimo to wymiana starych banknotów była możliwa w kantorach aż do 17 lutego 2012 roku.

Peseta hiszpańska

Peseta obowiązywała w Hiszpanii od 1868 roku, wypierając tym samem Hiszpańskie srebrne escudo. Po ustanowieniu strefy euro w 2002 roku została wymieniona na Euro po kursie 166,386 ESP za 1 EUR.

Lir włoski

Lir jest jedną z wiekowych walut, o której dało się już słyszeć w czasach średniowiecznych, jednak oficjalnie obowiązywał we Włoszech po zjednoczeniu państwa w 1861 roku. Został zamieniony na Euro 1 stycznia 2002 roku po przystąpieniu Włoch do strefy euro, a jego kurs wynosił 1936,27 ITL za 1 EUR. Włochy to jedyne państwo ze strefy euro, które upamiętniło swoją dawną walutę, wznosząc ku jej czci Pomnik Lira w miasteczku Rieti.

Lit litewski

Oprócz walut, które zostały wyparte przez Euro wraz z ustanowieniem strefy euro, są również takie, które przestały istnieć stosunkowo niedawno. Jedną z nich jest lit litewski, wymieniony na Euro po przystąpieniu Litwy do strefy euro w 2015 roku – 11 lat po rozpoczęciu członkostwa w Unii Europejskiej. Lit obowiązywał na Litwie w latach 1922-1941 i 1993-2014, a w momencie wstąpienia do strefy euro jego kurs wynosił 3,4528 LTL za 1 EUR.

Wszystkich, zainteresowanych transakcjami skupu i sprzedaży walut – euro, dolarów, franków i in. – zachęcamy do zapoznania się z naszymi kursami. Kursy walut zawarte na stronie mają wyłącznie orientacyjny charakter. Aby uzyskać aktualne informacje, zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z siedzibą naszego kantoru w Warszawie Śródmieściu.

Aktualne hurtowe kursy w polskich złotych (od 3000 PLN):


Kupno Sprzedaż
USD Dolar USA 3.985 4.015
EUR Euro 4.325 4.35
GBP Funt ANGLIA 5.02 5.06
CHF Frank SZWAJCARIA 4.55 4.59
Data aktualizacji: 04.12.2023 16:00

Nasza oferta przewiduje również możliwość indywidualnego negocjowania kursów. Jesteśmy tanim kantorem – tanim, w dobrym tego słowa znaczeniu. Chętnie obsługujemy przede wszystkim tych klientów, którzy skupują lub sprzedają duże ilości pieniędzy w dowolnych walutach. Przy większych transakcjach możliwe jest bowiem wynegocjowanie jeszcze korzystniejszych stawek. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie, skupiając się na wartości sprzedawanych i skupowanych walut, a także ich typie. Zapraszamy do kontaktu z naszym tanim kantorem w Warszawie – z chęcią przedstawimy szczegóły i ustalimy indywidualne warunki współpracy.

WIĘCEJ